หวนคืนวงการ linux อีกครั้ง

ก็อย่างที่บอกเว็บแห่งนี้เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ความรู้ด้าน Linux มาก่อน ดังนั้นแนวทางของการทำงานต่อไปในอนาคต ยังไงเสียจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการดึงความรู้ด้าน Linux กลับมาใหม่ ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้น เพราะปัจจุบันแม้ว่า Linux จะเริ่มมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในส่วนของ Server หรือระบบหลักของห้องปฏิบัติการแล้ว แต่ในส่วนของคนทั่วไป ยังถือว่ามีวงจำกัดอยู่ ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ยังมีความเป็นอยู่ไม่น้อย

อีกอย่างความการที่ webmaster ได้ทิ้งการทำงานในหน้าที่ของ admin มานี่ก็หลายปีแล้ว คั้นจะไม่จับไม่ติดตามเลย ก็อาจจะทำให้ความรู้เลือนลางหายไป ไม่ผลต่อดีต่อหลาย ๆ อย่างที่อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ เมื่อถึงครากฏหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ software เข้ามามีผลจริง ๆ ยังไงเสียทางรอดอย่างเดียวที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือ OpenSource นั่นเอง

นับตั้งนี้ต่อไปเราก็ขอประการพันธกิจต่อเว็บแห่งนี้เลยว่า จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในด้าน Linux อย่างเป็นทางการ ในหลาย ๆ เรื่อง ครับ