หลักการให้รหัสโรค/หัตถการผู้ป่วยให้ยาเคมีบำบัด

สาเหตุที่เขียนบทความนี้ขึ้นเพราะต้องการทำความเข้าใจกับน้อง ๆ Coder Auditor ของกองทุนต่าง ๆ ที่ไม่เข้าใจหลักการของการให้รหัส หรืออาจจะยังไม่แม่นกับหลักการให้รหัสดังกล่าว ทำให้ทุกปีนอกจากจะต้องมาทำการอุธรณ์ในรอบแรก ยังต้องมาอุธรณ์ต่อในรอบหลัง ๆ อีกหลายครั้งกว่าจะเป็นที่ยอมรับของหลักการที่ถูกต้อง ตลอดระยะเวลาที่มีการตรวจสอบเวชระเบียนของกองทุนต่าง ๆ ระยะเวลามากกว่า 5 ปีที่ผ่านมาต้องเจอปัญหาเหล่านี้เป็นประจำ

หลักการคร่าว ๆ ของการให้รหัสยาเคมี ซึ่งจะขออธิบายดังนี้ ณ ปัจจุบันยาเคมีเท่าที่มีใช้ใน รพ.ของรัฐจะมี 2 ประเภทคือ ชนิดกิน กับชนิดฉีด และไอ้สองประเภทนี้แหละจะเกี่ยวข้องหลักการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งการให้ยาเคมีกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จะต้องให้รหัส Z511 เสมอ ๆ (ไม่มีข้อยกเว้น แต่ส่วนใหญ่ Auditor ใหม่จะพยายามตัดรหัสนี้ทิ้งเสมอ ๆ ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อยาเคมีได้จากรายการยาที่ทางโรงพยาบาลส่งหลักฐานไปให้  คราวนี้มาเรื่องของยากินและยาฉีด ในกรณีที่เป็นยากิน ในส่วนของหัตถการจะไม่ใส่รหัส 9925 (ซี่งเป็นรหัสฉีดยาเคมี)  ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีชนิดฉีดจะต้องให้รหัส 9925 ด้วย และจะขอเพิ่มเติมในส่วนการรักษาในรูปแบบอีกรูปแบบคือ TACE, TOCE ของทางรังสีร่วมรักษา(intervension) การให้รหัสยังคงให้ Z511 เหมือนเดิม แต่ในส่วนรหัสหัตถการจะเพิ่มรหัส 8847  เข้ามาร่วมกับ 9925

สรุป

  1. การให้ยาเคมีชนิดฉีด  ICD10 ให้รหัส Z511 ร่วมกับรหัสโรค  รหัสหัตถการให้ 9925
  2. การให้ยาเคมีชนิดกิน ICD10 ให้รหัส Z511 แต่หัตถการไม่ต้องให้รหัส 9925
  3. การทำ TACE,TOCE ในส่วนของ ICD10 ให้ Z511  และหัตถการให้รหัส 9925 , 8847

หวังว่าน้อง ๆ Adutor จะเข้าใจหลักการ และหวังว่าเราจะไม่ได้อุทธรณ์กรณีนี้อีกในปีต่อ ๆ ไปนะครับ ขอบคุณครับ