Author: admin

เมื่อลูกชายเข้าเรียนปี 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นับว่าเป็นการเปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยของลูกชายคนโต ซึ่งเริ่มในราวต้นสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เริ่มต้นเปิดเทอมก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สำคัญ เริ่มด้วยปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ ตามด้วยงานย้ายอาจารย์ใหญ่ไปยังอาคารกายวิภาคใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ และวันนี้ 26 สิงหาคม เป็นงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯลฯ แม้ว่าจะมีกิจกรรมมาก แต่ด้วยที่ปี 1 การเรียนในชั้นเรียนก็ยังไม่ได้หนักมาก เมื่อมีเวลาว่างเขาก็จะให้ขอให้รับกลับมาบ้านเสมอ ๆ อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก็ขอให้กลับมาบ้านนอนพักที่บ้านบ้าง วันนี้ก็ไปรับช่วงค่ำ ๆ แต่พรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมของทางคณะต่อ ก็คงต้องกลับไปส่งอีกครั้งราว ๆ สัก 9 โมงเช้า บ้านเรากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะทางเกือบ ๆ 30 กม....

ศิรินภัทร์ ชื่อนี้แปลว่าอะไร

ตามความเข้าใจของผมเอง “ศิรินภัทร” ผมเป็นคนตั้งและเขียนชื่อนี้ขึ้นมาเอง น่าจะครั้งแรกเพื่อตั้งชื่อให้ลูกสาว โดยพยายามเอาตัวอักษรและพยัญชนะที่เป็นมงคลที่สุดสำหรับลูกสาวของตัวเอง โดยการผสมระหว่างชื่อ “ศิรินภา” บวกกับ “นภัทร”  จึงได้เป็น “ศิรินภัทร” ชื่อนี้อ่านว่าอย่างไร ผมตั้งใจอ่านให้ไม่ตรงกับตัวอักษรเสียทีเดียว จึงอ่านเป็น ศิ-ริน-นภัทร แต่คนส่วนใหญ่จะอ่านเป็น ศิริน ภัทร บ้าง ศิริ นภัทร บ้าง  ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรครับ ที่นี่ความหมายของ “ศิรินภัทร” แปลว่าอะไร เอาที่ละตัวก่อนนะครับ ศิริ แปลว่า ความเป็นมงคล นภัทร แปลว่า ความดีงามและความรอบรู้ ผมก็เลยแปลในฉบับของตัวเอง ก็คือ...

หวนคืนวงการ linux อีกครั้ง

หวนคืนวงการ linux อีกครั้ง

ก็อย่างที่บอกเว็บแห่งนี้เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ความรู้ด้าน Linux มาก่อน ดังนั้นแนวทางของการทำงานต่อไปในอนาคต ยังไงเสียจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการดึงความรู้ด้าน Linux กลับมาใหม่ ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้น เพราะปัจจุบันแม้ว่า Linux จะเริ่มมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในส่วนของ Server หรือระบบหลักของห้องปฏิบัติการแล้ว แต่ในส่วนของคนทั่วไป ยังถือว่ามีวงจำกัดอยู่ ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ยังมีความเป็นอยู่ไม่น้อย อีกอย่างความการที่ webmaster ได้ทิ้งการทำงานในหน้าที่ของ admin มานี่ก็หลายปีแล้ว คั้นจะไม่จับไม่ติดตามเลย ก็อาจจะทำให้ความรู้เลือนลางหายไป ไม่ผลต่อดีต่อหลาย ๆ อย่างที่อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้ เมื่อถึงครากฏหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ software เข้ามามีผลจริง ๆ ยังไงเสียทางรอดอย่างเดียวที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือ OpenSource นั่นเอง...