Monthly Archive: July 2017

ศิรินภัทร์ ชื่อนี้แปลว่าอะไร

ตามความเข้าใจของผมเอง “ศิรินภัทร” ผมเป็นคนตั้งและเขียนชื่อนี้ขึ้นมาเอง น่าจะครั้งแรกเพื่อตั้งชื่อให้ลูกสาว โดยพยายามเอาตัวอักษรและพยัญชนะที่เป็นมงคลที่สุดสำหรับลูกสาวของตัวเอง โดยการผสมระหว่างชื่อ “ศิรินภา” บวกกับ “นภัทร”  จึงได้เป็น “ศิรินภัทร” ชื่อนี้อ่านว่าอย่างไร ผมตั้งใจอ่านให้ไม่ตรงกับตัวอักษรเสียทีเดียว จึงอ่านเป็น ศิ-ริน-นภัทร แต่คนส่วนใหญ่จะอ่านเป็น ศิริน ภัทร บ้าง ศิริ นภัทร บ้าง  ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรครับ ที่นี่ความหมายของ “ศิรินภัทร” แปลว่าอะไร เอาที่ละตัวก่อนนะครับ ศิริ แปลว่า ความเป็นมงคล นภัทร แปลว่า ความดีงามและความรอบรู้ ผมก็เลยแปลในฉบับของตัวเอง ก็คือ...