About Us

Asia Digg เกิดมาในยุคของบล๊อก(Blog) กำลังเฟื่องฟู ยุคที่คนยังไม่รู้จักคำว่า Facebook , Line เกิดมาในแนวคิดของการเขียนไดอารีหรือบันทึกส่วนตัวหรือเรื่องราวต่าง ๆ