วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9

13 ต.ค. 2021
88

วันนี้ตั้งใจมาทำบุญใส่บาตร เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 เตรียมข้าวของบางส่วนไว้ตั้งแต่เมื่อคืน ตอนเช้าแม่บ้านนึ่งข้าวเหนียวจัดใส่ถุงเป็นถุง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใส่บาตร มีไข่ต้มที่เตรียมได้ง่าย ๆ มาใส่บาตร วันนี้เป็นวันสำคัญจากปกติที่พระท่านจะบิณฑบาตรช่วงเวลา 06.30 น. ก็มีพิธีของทางวัดเล็กน้อย เลื่อนเวลาเป็น 06.59 น.

ที่วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) ตรงด้านหลังกองบิน 21 จ.อุบลราชธานี ท่านมีการจัดงานเพื่อเตรียมความพร้อมของวันออกพรรษา ซึ่งจะมีการตั้งกองกฐินด้วย ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญได้ โดยตั้งเป็นกอง ๆ กองใหญ่สุดคือ 9,999 บาท จะได้รับรูปหล่อเหมือนหลวงปู่บุญมี โชติปาโล ด้วย ซึ่งก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของญาติโยม ทำเท่าไหร่ก็ได้

วันนี้ข้าพเจ้าตั้งมาทำบุญใส่บาตร ขอบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้ง และครั้งใด ๆ ขออุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงมารดา บิดา แลญาติมิตร พร้อมทั้งสรรพสัตว์ เทวา อินทร์ พรหม ฯลฯ ด้วยเทอญ. สาธุ