วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ตักบาตรเทโว วัดสระประสานสุข อุบลราชธานี 22 ตุลาคม 2564

22 ต.ค. 2021
113

วันนี้ผู้เขียนก็ตื่นทำภารกิจเฉกเช่นทุกวัน ราวตี 04.30 น. เริ่มด้วยสั่งสมาธิ ภาวนา จนถึง 05.10 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ในระหว่างนี้คุณแม่บ้าน ก็ลุกขึ้นมาเตรียมสำรับอาหารเพื่อไปใส่บาตรในตอนเช้าของวันนี้ สวดมนต์ทำวัตรเช้าใช้เวลาประมาณ 43 นาที ทำกิจวัตร อาบน้ำ แต่งตัว ออกเดินทางไปวัดสระประสานสุขราว ๆ 06.30 น. ถึงวัดประมาณ 06.40 น. ผ่านขั้นตอนการคัดกรองของทางวัด ก็ขึ้นไปหาจับจองที่สำหรับใส่บาตรวันนี้ ระหว่างที่รอพิธีการต่าง ๆ ก็เดินเก็บบรรยากาศนิดหน่อย

Hisilicon Balong

ตรงบริเวณที่จัดงาน ตักบาตรเทโวฯ ก็เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่บุญมี โชติปาโล โดยทุกปีก็จะจัดขึ้นที่สถานที่แห่งนี้ของวัด เท่าที่ฟังจากโฆษกของวัดว่าเคยทำเป็นประเพณีมาตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงปู่ยังอยู่ สถานที่แห่งมีความสวยงาม สงบร่มเย็นดีครับ

บริเวณด้านหน้านี้ ก็จะเป็นเมรุเมื่อครั้งพระราชทานเพลิงสรีระหลวงปู่ท่าน เมื่อหลายปีมาแล้ว

ถึงตอนนี้เกือบ ๆ จะเวลา 7 โมงกว่า ๆ ศรัทธาญาติโยมก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อย ๆ ดูหนาตาขึ้น ได้เวลาอันสมควร บรรดาพระสงฆ์จะเดินลงมาจากพิพิธภัณฑ์ สมมติคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากไปโปรดพระมารดา

โดยพระสงฆ์ท่านก็จะเดินบิณฑบาตรเวียนด้านขวา จนวนกลับมาบรรจบ ณ ตรงทางลงของพิพิธภัณฑ์ จากนั้นพระสงฆ์ก็จะให้พร เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมวันตักบาตรเทโวฯ ในวันนี้ ส่วนญาติโยมท่านใด ไม่มีธุระก็สามารถร่วมรับประทานอาหารภายในโรงครัวของทางวัดที่จัดไว้บริการ ส่วนวันนี้ผู้เขียนมีธุระต้องเข้าไปในเมือง เพื่อเตรียมอาหารไว้ให้เด็ก ๆ ก่อนจะเดินทางกลับเข้าทำงานต่อ ก็ของกราบอนุโมทนาบุญกุศลที่ได้กระทำแด่ผู้มีพระคุณ ญาติ สรรพสัตว์ด้วย สาธุ