วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

บทสวดทำวัตรเย็น(ย่อ) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 34 นาที

13 พ.ย. 2021
103

บทสวดนี้เป็นบทสวดทำวัตรเย็น วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี มีผู้ทำเป็นบทย่อ โดยมีการตัดบางบทสวดออกไปจากบทสวดทำวัตรเย็นแบบพิเศษที่มีความยาว 53 นาที ทำให้เหลืออยู่เพียง 34 นาที เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสวดได้เต็มบท