วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

บทสวดทำวัตรเช้า(ย่อ) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี 33 นาที

13 พ.ย. 2021
111

บทสวดทำวัตรเช้าวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี บทนี้มีผู้ตัดบางบทสวดฉบับเต็มออก จากฉบับเต็มเวลา 43 นาที เหลือเพียง 33 นาทีเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้สวดที่มีเวลาการสวดจำกัด ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้จัดทำมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ