ความหมายของการเกษตร รู้เรื่องการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

เกษตรกรรม คือ การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ คำว่าเกษตรกรรมมาจากภาษาละติน แปลว่า “การเพาะปลูกที่ดิน” เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยมีหลักฐานย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสตกาล การปฏิบัติทางการเกษตรบางอย่างสามารถสืบย้อนไปถึงประมาณ 12,000 ปีที่แล้ว การเกษตรทำให้ผู้คนสามารถใช้ที่ดินของพวกเขาเพื่อมากกว่าแค่การทำฟาร์ม – นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการ เช่น การเดินป่าและการตั้งแคมป์ สวนผัก ทำแปลงปลูก

เกษตรกรรมคือการเพาะปลูกสัตว์ พืช เห็ดรา และรูปแบบชีวิตอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คำนี้มักหมายถึงการทำฟาร์มในแง่ของการเพาะปลูกที่ดินและการเก็บเกี่ยวพืชผล

เกษตรกรรมคือกระบวนการเพาะปลูกพืช เก็บเกี่ยวพืชผล และเลี้ยงปศุสัตว์ การพัฒนาการเกษตรทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตตั้งถิ่นฐานได้มากขึ้น การพัฒนาการเกษตรทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตตั้งถิ่นฐานได้มากขึ้น มันทำให้พวกมันผลิตอาหารส่วนเกินและรองรับประชากรที่หนาแน่นกว่ามาก สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการแบ่งงานที่เพิ่มขึ้น

อาจฟังดูเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อ แต่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่พวกเขามีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุ่งบางแห่งต้องการสภาพแวดล้อมทางนิเวศน์ที่เฉพาะเจาะจงมาก และไม่สามารถทำการเกษตรได้ง่าย ดังนั้น ทุ่งเหล่านี้จึงเหมาะกว่าที่จะปล่อยให้อยู่ตามลำพัง พืชที่ควรจะเติบโตในโซนหนึ่งอาจเติบโตได้ไม่ดีในอีกพื้นที่หนึ่ง ดังนั้นผู้คน (และประเทศต่างๆ) จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าความชื้นในดิน ความร้อน และความสว่างปกติสำหรับภูมิภาคนั้นเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่ดินที่เรียกว่าวิศวกรรมธรณีสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วซึ่งลดจำนวนพืชที่ต้องปลูกลง แต่ก็มาพร้อมกับข้อเสียของมันเองที่ฟาร์มต่างๆ ทั่วโลกค่อยๆ เริ่มตระหนักถึงทุกวัน

สรุป: ด้วยความสนใจในระดับนานาชาติในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรามักจะมองหาวิธีที่ชุมชนในชนบทสามารถประชาสัมพันธ์ตนเองให้เป็นจุดสังเกตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา บางครั้งสิ่งที่คุณต้องมีก็แค่ต้นไม้ที่ “แปลกใหม่” ที่ไม่ใช่พื้นเมืองในแปลงดอกไม้รอบๆ กังหันลมรูปทรงแปลกๆ ซึ่งอยู่ถัดไป

ก่อนหน้านี้การทำฟาร์มเป็นโครงการที่ใช้แรงงานมาก ต้องใช้แรงงานจำนวนมากและเวลามาก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการคิดค้นระบบ AI ก็ตาม การปรับแต่งการออกแบบเพื่อให้ผลผลิตของพืชผลและพืชพันธุ์ดีขึ้นในกรอบเวลาที่สั้นลงนั้นง่ายกว่ามาก

บทนำตามการอ้างสิทธิ์: การทำฟาร์มเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่จำนวนประชากรที่ไม่ธรรมดาบนโลกและประเด็นพื้นฐานหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระตุ้นให้เกษตรกรพิจารณาแนวทางการเพาะปลูกใหม่

การแนะนำตามหลักปรัชญา: เหตุผลที่เกษตรกรรมได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หลายคน เป็นเพราะว่ามันมีความเก่าแก่พอๆ กับอารยธรรม และมันเลี้ยงเรา ไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวกของเราเท่านั้น แต่ยังเพื่อความสอดคล้องของมันเองด้วย

กรณีการใช้งานของเครื่องมือเขียน AI กล่าวถึงวิธีการใช้นักเขียน AI ในอาชีพประเภทต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องการเขียนและถูกจำกัดความคิดสร้างสรรค์แทน

วลีเกษตรกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะในภาคปฏิบัติที่ยาก แต่ในโลกอุตสาหกรรมปัจจุบัน คำนี้มีความหมายทางทฤษฎีมากกว่านั้น โดยอธิบายถึงการใช้และการจัดการทุ่งดังกล่าว (รวมถึงแปลงเพาะและคำแนะนำที่จำเป็น การระบายน้ำ และการชลประทาน) พืชผลที่พวกเขาผลิต (การเพาะปลูกตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว) วงจรการหมุนเวียนของพวกเขาด้วยวิธีการอื่น ๆ หรือการแทรกแซงของพืชและสัตว์ เช่น การเล็มหญ้า หรือการใส่ปุ๋ย ถ้ามี

สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีในโรงเรือนภายใต้สภาวะควบคุม เทคนิคขนาดใหญ่คำนึงถึงระบบนิเวศนอกทุ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของที่ดิน การเกษตรมีความสำคัญต่อการอยู่รอดเนื่องจากมีความพร้อมใช้อย่างกว้างขวางในราคาที่ต่ำสำหรับชาวเมือง มีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงทำการเกษตรเพื่อยังชีพแบบไร้ที่ดิน เกษตรกรรมเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ดีที่สุดไม่เพียงแต่ในฟาร์มเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่ในระดับที่กว้างขึ้นโดยผู้ที่อยู่ในเมืองที่ปลูกผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ ไปจนถึงผลิตสินค้าอย่างเช่น แป้ง หากเครื่องจักรทำการเก็บเกี่ยว มีการใช้ฟาร์มปลอดสารอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

การดูแลสวนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพืชและวัชพืช

คุณควรใส่ปุ๋ยในสวนของคุณหากพืชทั้งหมดในสวนไม่เจริญเติบโตเป็นเวลา 3 เดือน กำจัดพืชที่ป่วย หาพื้นที่ทั่วไปในพันธุ์พืช ปลูกผักเมื่อฝนตกชุก กำจัดวัชพืชก่อนรดน้ำดิน และใช้แนวทางปฏิบัติแบบออร์แกนิกในการไถพรวน

ด้วยความช่วยเหลือจาก AI ในฐานะซอฟต์แวร์การทำฟาร์ม มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมได้มากขึ้น จะหมดยุคไปแล้วที่ผู้คนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพยายามค้นหาว่าพืชผลของพวกเขามีปัญหาอะไรหรือจะจัดการอย่างไร ซอฟต์แวร์จะบอกคุณทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้ที่จำเป็นเพื่อให้พืชผลของคุณกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง AI จะจัดการกับแง่มุมส่วนใหญ่ของการทำฟาร์ม รวมถึงสิ่งที่ทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้ค้าสินค้าต้องเผชิญ

ในระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้สารเคมีและน้ำจำนวนมากเพื่อให้พืชเติบโตอย่างเหมาะสม ข้อบกพร่องบางประการของระบบดั้งเดิมนี้คือ:

– คนงานเกษตรสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อสุขภาพ เนื่องจากพวกเขามักจะสูดดมไอระเหย เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้มีจุดเดือดต่ำ

– สารเคมียังเป็นอันตรายต่อคุณภาพของดินรวมทั้งเพิ่มความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงโดยแมลง/ศัตรูพืช

ฟาร์มแครอทและผักกาดใบแนวตั้งสามารถลดความเสี่ยงทั้งหมดที่มาพร้อมกับการเกษตรแบบดั้งเดิม การออกแบบกรงและเรือนกระจกประเภทนี้ให้พื้นที่สำหรับพืชหลายชนิดที่จะเติบโตในคราวเดียว เหมือนกับการที่มนุษย์ดูแลพืชแต่ละชนิดด้วยความใส่ใจเนื่องจากความใกล้ชิดที่การออกแบบประเภทนี้มี ระยะห่างที่ใกล้กันทำให้สามารถเพาะเมล็ดพืชได้ใกล้กันมากขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในห้องแล็บหรือหน่วยให้น้ำแบบเทปน้ำหยดมาตรฐานที่ใช้เครื่องจักรตลอดทั้งวัน ยิ่งไปกว่านั้นในการตั้งค่านี้ คุณสามารถใช้เครื่องท่องเที่ยวหนึ่งเครื่องได้ตลอดทั้งวัน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน บทความเกษตร และติดป้ายกำกับ , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร