วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ข้าวก่ำ ข้าวก่ำล้านนา ข้าวเหนียวก่ำ

24 ก.ย. 2021
198
Cr.ภาพไทยพีบีเอส

ข้าวก่ำล้านนา

ข้าวก่ำ ข้าวก่ำล้านนา เป็นชนิดข้าวเหนียวที่มีใบ ต้น และเมล็ดเป็นสีดำที่ได้จากข้าวก่ำพันธุ์ดอยสะเก็ด พันธุ์อมก๋อย พันธุ์พะเยา และพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นเหนียวดำชนิดไวต่อแสง ใช้ปลูกในฤดูทำนาปี ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะประจำพันธุ์แตกต่างกันดังนี้

ลักษณะประจำพันธุ์

  1. ข้าวก่ำดอยสะเก็ด ลำต้นมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้มหรือสีดำ เปลือกเมล็ดสีม่วงเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงขนาดเมล็ดกว้างประมาณ 3.3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 9.7 มิลลิเมตร หนาประมาณ 1.91 มิลลิเมตร
  2. ข้าวก่ำอมก๋อย ล่าต้นมีลักษณะเป็นสีม่วงปนเขียว เมล็ดข้าวกล้องและเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วง ขนาดเมล็ดกว้างประมาณ 3.0 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 8.9 มิลลิเมตร 
  3. ข้าวก่ำพะเยา ลำต้นมีลักษณะเป็นสีม่วง เมล็ดข้าวกล้องสีม่วง ขนาดเมล็ดกว้างประมาณ  2.93 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 7.7 มิลลิเมตร หนาประมาณ 1.91 มิลลิเมตร
  4. ข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมือง ลำต้นมีลักษณะเป็นสีม่วง สีม่วงปนเขียว หรือสีเขียว เมล็ดข้าวเปลือก สีฟางหรือฟางอมม่วง

คุณค่าทางอาหาร

เป็นข้าวที่มีเมล็ดข้าวสีม่วงหรือสีดำมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารแกมมาโอรีซานอล (Gamma oryzanol) สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และมีวิตามินอี(Vitamin E) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายระดับสูง