วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ความแตกต่างระหว่างข้าวก่ำล้านนา กับข้าวไรซ์เบอร์รี่

24 ก.ย. 2021
192

ทักทายเพื่อน ๆ อีกครั้ง สำหรับวันนี้ เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของข้าวมาหลายบทความแล้ว เชื่อว่าหลาย ๆ คนรวมถึงผู้เขียนเองก็เคยสับสนเช่นกันว่าระหว่างข้าวก่ำ กับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ใช่ข้าวชนิดเดียวกันไหม วันนี้เรามาไขข้อสงสัยให้กระจ่างกันไปเลยค่ะว่ามีความเหมือน หรือแตกต่างกัน หรือเป็นชนิดเดียวกัน

ข้าวก่ำล้านนา เป็นชนิดข้าวเหนียวที่ได้พันธุ์จาก ข้าวก่ำพันธุ์ดอยสะเก็ด พันธุ์อมก๋อย พันธุ์พะเยา พันธุ์พื้นเมือง ดังนั้นข้าวก่ำจึงเป็นข้าวเหนียวการบริโภคจะใช้วิธีการนึ่ง เพื่อให้สามารถปั้นเป็นคำ ๆ กินกับข้าวแบบข้าวเหนียวทั่วไป

ส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นพันธุ์ข้าวจ้าว ที่เป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.อภิชาติ และทีมงานวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าว ม.เกษตรศาสตร์และ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง ข้าวจ้าวหอมนิล(พ่อ) และข้าวจ้าวดอกมะลิ 105 (แม่) ดังนั้นข้าวไรซ์เบอร์รี่จึงเป็นพันธุ์ข้าวจ้าว กรรมวิธีในการบริโภคจะต้องใช้วิธีหุ่งตามแบบของข้าวจ้าวนั่นเอง

แต่ถึงจะมีความแตกต่าง แต่เนื่องจากมีสีและลักษณะของเม็ดจะคล้าย ๆ กัน หลายคนจึงแยกไม่ออก นอกจากจะเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับข้าวทั้งสองสายพันธุ์นี้ แบบผู้เขียนนี้ก็หมดสิทธิ์จ้า แยกไม่ออกหรอก ถ้าเขาเอามาให้แล้วไม่ได้บอก ไม่รู้ว่าจะต้องหุงหรือนึ่งกินดี ฮ่า ๆ ๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ