การกราบ บูชาพระรัตนตรัย

การกราบบูชาพระรัตนตรัย

 1. กราบ 3 ครั้ง
 2. เริ่มบทอิมินา
  อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ
  อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ
  อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ
 3. คำบูชา พระรัตนตรัย
  อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
  สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
 4. นะโม 3 จบ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
 5. กราบ 3 ครั้ง แล้วทำสมาธิภาวนา(ต่อ)
ข้อความนี้ถูกเขียนใน My life คั่นหน้า ลิงก์ถาวร