ออกแบบโซลาร์เซลล์ระบบ 24V สำหรับคนที่เคยใช้ระบบ 12Vแล้ว

อันนี้เป็นระบบที่ตัวเองออกแบบไว้ อาจจะไม่มีมาก แต่เอาพอใช้ได้ เริ่มรันระบบเมื่อวานที่ผ่านมา ขอบอกก่อนว่า ก่อนหน้าที่จะมาทำระบบ 24V เคยทำระบบ 12V มาก่อน ดังนั้นเลยเจออุปกรณ์บางอย่างที่ใช้กับระบบ 12 V ค้างอยู่ก่อนแล้ว เช่น Inverter และหลอด LED ระบบแสงสว่างต่าง ๆ ก็เป็นระบบไฟ 12v ทำให้มีข้อเสียตรงที่ต้องแปลงไฟมาเป็น 12V ก่อน ตัวที่มีปัญหาตามมาคือ ตัวแปลงไฟ DC24V มาเป็น 12V จะทำงานค่อนข้างหนัก ยิ่งถ้าโหลดใช้งานเยอะ ๆ นี่บอกเลยร้อนจัด จนต้องตัดตัวเองเลยก็มี

อธิบายการการทำงานระบบโซลาร์เซลล์ 24V

เริ่มจากแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 2 แผง ตัวหนึ่งเป็น Poly 360W ส่วนอีกตัวเป็น Mono 380W จับมาขนาดกันเพื่อเพิ่มกระแส ลงมาผ่าน Control Charger ของ Suoer ขนาด 30A ตัวนี้รองรับได้ทั้งระบบ 12v และระบบ 24v ระบบจะตรวจเช็คเองว่า เราต่อเข้าด้วยระบบ 24V หรือระบบ 12V จากนั้น ก็ชาร์จไฟฟ้าลงแบตฯ ที่ต่ออนุกรมกัน 2 ลูก (ขนาด 50Ah) หากจะใช้งานก็จะใช้ระบบของ Charger ควบคุมระบบต่ำตัด ผ่านตัว Solid State Relay เพื่อผ่านกระแสจำนวนมาก (แต่ก็มาติดคอขวดระบบแปลงไฟ DC24V ไปเป็น 12VDC ) ว่ามีขนาดเท่าไหร่ จากนั้นก็จะไปผ่าน Inverter ที่เป็น Pure side wave (คล้ายไฟฟ้า) ไปยังตัว ATS ซึ่งตัว ATS จะต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2 แหล่ง แหล่งหลัก(เราเลือกเป็น Solar Cell ) และตัวเสริมเป็นการไฟฟ้า หากไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบ ATS ก็จะไปเอาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามา ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างต่อ ไม่ขาดตอน

วิธีการแก้ปัญหาคอขวด

การที่ต้องอาศัยตัวแปลงไฟฟ้า DC24->12VDC ทำให้เกิดคอขวดของการใช้งานได้ ดังนั้น หากมี Inverter 24V ก็จะทำให้สามารถใช้งานระบบ 24V ได้โดยไม่ต้องแปลง และไม่ต้องสูญเสียกับการแปลงที่ต้องเกิดความร้อนขึ้นด้วย ทำให้สามารถนำไฟ DC24V ไปใช้งานได้เลย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน My life และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร