วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

Bifacial Solar หรือแผงโซลาร์เซลล์แบบรับแสงได้ 2 ด้าน

โดยปกติแล้วแผงโซล่าเซลทั่วไปจะรับแสงและผลืตพลังงานได้เพียงด้านเดียวคือด้านหน้าเท่านั้น แต่แผงโซล่าเซลไบเฟเชี่ยล Bifacial Solar Panel สามารถรับแสงและผลิตแสงได้ทั้ง 2 ด้าน พลังงานด้านหน้าก็จะรับแสงโดยตรง ส่วนพลังงานด้านล่างหรือด้านหลังก็จะอาศัยแสงที่มันจะสะท้อนกลับมา

การใช้งานส่วนมากที่เห็นโดยทั่วไปได้แก่ หลังคาโรงจอดรถ กลางทะเลทราย อาศัยหลักการสะท้อนแสงของแผ่นในแถวถัดไปสะท้อนแสงกลับขึ้นมา แล้วตัวรับของแผงที่อยู่ด้านล่าง ก็จะทำหน้าที่ในการรับแสงต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.mmcsolarfarm.com/topic-12-view.html