วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

การทำอันดับใน Search Engine

19 ต.ค. 2021
62

หลังจากที่ Social Media เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้คนเปลี่ยนจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไปเป็นสมาร์โฟน ทำให้มีความรู้สึกว่า เรายังมีความจำเป็นในการทำอันดับใน Search Engine ไหม เพราะหลายครั้งที่เราเพียรพยายามที่จะทำอันดับใน Google แต่เราก็พลาดท่าให้กับการหา Like , Follow ใน Social Media แทน หลายคนอาจจะไม่คิด แต่สำหรับเรานะคิด จำเป็นแค่ไหนที่เราจะยังต้องทำอันดับใน Google