ทำบัตรผ่าน กองบิน 21 ปีงบประมาณ 2566

สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทางสัญจรเข้า-ออก กองบิน 21 อุบลราชธานี สำหรับปีงบประมาณ 2566 นี้ ทางกองบิน 21 อุบลราชธานี เปิดให้สามารถทำบัตรผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 (เฉพาะวันเวลาราชการ)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาตผ่าน

  1. สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ
  2. สำเนาป้ายการเสียภาษีรถประจำปี(ป้ายวงกลม)
  3. ค่าบริการทั้งรถยนต์ / จักรยาน คันละ 200 บาท

ซึ่งบัตรอนุญาตมีอายุ 1 ปี(ต้องขออนุญาตปีต่อปี) ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากครับ สามารถติดต่อขอทำได้ที่แผนกสารวัตรทหารอากาศ กองบิน 21 ใกล้ ๆ กับทางเข้าฝั่งสี่แยกโตโยตา โดยกรอกใบขออนุญาตและยื่นเอกสาร ประมาณ 1 เดือนก็จะมีใบให้นำมารับบัตรอนุญาตเข้า-ออกอีกครั้ง วันนี้ผู้เขียนเดินทางไปทำก็ใช้เวลาไม่นานครับ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน My life คั่นหน้า ลิงก์ถาวร